preklady Bratislava
Školenia a kurzy Lenka Maňuchová: +421 905 923 752

Škola nechtového dizajnu a nechtové štúdio LeMaNé

Ocenenia v Slovenských a medzinárodných súťažiach

Lenka Maňuchová trojnásobná majsterka Slovenska Nail designe

2006 - rekvalifikácia do odboru manikúra a nechtové dizajnérstvo
• 2006 - 2010 ďalšia kvalifikácia ukončená ďalšími certifikátmi a osvedčeniami
• 2008 - účasť na majstrovstvách Slovenska a na medzinárodných majstrovstvách v Prahe
• 2009 - účasť na majstrovstvách Slovenska a na medzinárodných majstrovstvách v Prahe
• 2010 - marec - Majstrovstvá Slovenska v Nail designe 2.miesto / súťažné nechty /
• 2010 - september - Majstrovstvá Slovenska v Nail designe 3.miesto / salónne nechty /
• 2010 - október - Medzinárodné majstrovstvá v Nail designe Praha 3.miesto / salónne nechty /
• 2011 - marec - Majsterka Slovenska na majstrovstvách Slovenska v Nail designe 1.miesto / súťažné nechty /
• 2011 - október - Medzinárodné majstrovstvá v Nail designe Praha 3.miesto / salónne nechty /
• 2011 - október - účasť na medzinárodných majstrovstvách v Mníchove /Nail design súťažné nechty /
• 2012 - október - Majsterka Slovenska na majstrovstvách Slovenska v Nail designe 1.miesto / salónne nechty /
• 2013 - marec - účasť na medzinárodných majstrovstvách v Düsseldorfe /Nail design salónne nechty /
• 2013 - október - Majstrovstvá Slovenska v Nail designe 3.miesto / salónne nechty /
• 2014 - október - Majsterka Slovenska na majstrovstvách Slovenska v Nail designe 1.miesto / salónne nechty /

Nechtové štúdio - naše služby:

• manikúra - suchá, mokrá, francúzska, japonská
• modeláž gélových nechtov, nail art
• odborné poradenstvo
• predaj výrobkov
• Wellness manikúra
• Ozónová terapia
• Parafínové zábaly
• Wellness pedikúra
• Modeláž gélových nechtov na nohách

Kurz manikúry

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Názov vzdelávacieho programu: Manikúra

► Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty - 120 hod.
► Modelácia nechtov UV gélom - 82 hod.
► Modelácia nechtov akrylom - 82 hod.

Po absolvovaní všetkých troch modulov získava účastník kurzu komplexné vedomosti a zručnosti v oblasti manikérskych služieb.

Rozsah kurzu 284 vyučovacích hodín

Moduly

► Nail art – základné zdobenie lakom a gélom – 10 hod.
► Nail art – Maľovanie nechtov Painting – 10 hod.
► Nail art – Maľovanie nechtov One stroke – 10 hod.

Číslo akreditácie: 3003/2016/162/1

Cena kurzu: 600 € pri absolvovaní prvých troch modulov naraz za sebou

Modul

► Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – samostatne 240 €
► Modelácia nechtov UV gélom – samostatne 200 €
► Modelácia nechtov akrylom –samostatne 200 €
► Nail art – základné zdobenie lakom a gélom 100 €
► Nail art – Maľovanie nechtov Painting 100 €
► Nail art – Maľovanie nechtov One stroke 100 €

Informácie o kurze:

Manikérsky kurz je určený tým, ktorí sa túžia venovať manikérskej práci profesionálne či vo voľnom čase.

Pre prihlásenie do manikérskeho kurzu je potrebné ukončené stredoškolské vzdelanie. Vstupné vedomosti či znalosti z oblasti manikúry sa nevyžadujú.

Absolvovaním Manikérskeho kurzu v škole LeMaNé získate kvalifikáciu manikéra/manikérky a osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Uplatníte sa ako kvalifikovaný pracovník v salónoch krásy alebo, po zložení skúšky na overenie odbornej spôsobilosti, si môžete v dane j oblasti založiť živnosť na remeselnú činnosť Manikúra bez praxe.

Rozsah kurzu je 284 vyučovacích hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

Čo sa v kurze naučíte?

Kurz je rozdelený na 3 časti - moduly, v rámci jednotlivých častí si osvojíte:

Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty - Základy zdravovedy, Dekontaminácia, Anatómia kože a nechtu, Choroby nechtov a kože, Starostlivosť o prirodzené nechty, Starostlivosť o pokožku rúk
Nechtová modelácia UV gélom - Úvod do nechtovej modelácie, Modelácia nechtov UV gélom, Technologické postupy – modelácia UV gélom, Negatívne vplyvy a problémy pri nechtovej modelácii
Nechtová modelácia akrylom - Úvod do nechtovej modelácie, Modelácia nechtov akrylom, Technologické postupy – modelácia akryl, Negatívne vplyvy a problémy pri nechtovej

Dĺžka a forma kurzu

Orientačná dĺžka kurzu je cca 5 týždňov. Trvanie kurzu sa prispôsobí podľa možností lektorov a účastníkov kurzu. Kombinovaná forma štúdia. Výučba na kurze začína vždy v sobotu + 3-4x v týždni, na tretiu a štvrtú sobotu nieje potrebná modelka, piata sobota ukončenie kurzu - skúška. O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní.

Záverečné skúšky

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti po ukončení kurzu. Teoretická časť sa skladá z testu a ústnej odpovede (z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete). Praktická časť prebieha preukázaním manikérskych zručností prevedením na modelke.

Študijný materiál, pomôcky

Ku kurzu dostanete štúdijné materiály v cene kurzu. Tieto materiály vypracovala Lenka Maňuchová, ktorá má v oblasti manikúry dlhoročnú prax - sú zostavené tak, aby zodpovedali potrebám kurzu. V cene kurzu je zahrnutý materiál potrebný počas kurzu, avšak nakoľko máme kombinovanú formu štúdia je potrebné zakúpiť si aj materiál na trénovanie doma. V priebehu kurzu absolvujete teoretickú časť v stanovenom rozsahu a praktickú časť ktorá prebieha na modelkách/modeloch. Je nutné si vašu budúcu klientelu (modelov/modelky) priviesť na kurz.

Čo získam keď kurz absolvujem ?

► Komplexnú kvalifikáciu pre obor manikéra/manikérky
► Certifikát s celoštátnou platnosťou
► Možnosť zamestnať sa ako kvalifikovaný pracovník v danej oblasti v salónoch krásy alebo si, po zložení skúšky na overenie odbornej spôsobilosti založiť vlastnú živnosť
► Vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
► Užitočné informácie, triky a tipy od profesionálnych lektoriek

Ako sa prihlásiť na kurz?

Na kurz sa prihlásite telefonicky alebo e-mailom a dozviete sa aj všetky ďalšie podrobné informácie o kurze.

Prečo kurz práve od LeMaNé školy nechtového dizajnu?

V rámci akreditovaného kurzu manikúra absolvujete kvalitnú a efektívnu výučbu, vďaka ktorej nadobudnete potrebné teoretické a praktické zručnosti.


Školiť Vás bude trojnásobná majsterka Slovenska v nechtovom dizajne Lenka Maňuchová, účastníčka mnohých školení, seminárov a súťaží a skúsené, kvalifikované lektorky s praxou, ktoré Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia na prácu manikéra a naučia Vás neustále sa zdokonaľovať a pristupovať k práci kreatívne.

Kurz realizujeme v priestoroch nechtového štúdia a školy nechtového dizajnu LeMaNé s kvalitným prístrojovým aj materiálovým vybavením.

Škola LeMaNé má pre Vás pripravené aj ďalšie zdokonaľovanie vo forme neakreditovaných kurzov, doškoľovacích a zdokonaľovacích napr. tvary nechtov, príprava na súťaž, doškoľovacie kurzy modeláže nechtov. Cieľom je, aby sa účastníci kurzov stali v oblasti nechtového dizajnu a manikúry profesionálmi a boli schopní ponúkať svojim zákazníkom len tie najlepšie vysoko kvalitné služby. Kurz je ukončený certifikátom. Naša spolupráca nekončí ani po ukončení kurzu, bezplatne vždy radi poradíme cez telefón, facebook alebo email pokiaľ by vás ešte niečo ohľadom modelácie zaujímalo. Počas celého kurzu majú účastníci k dispozícií široký sortiment výukového materiálu, skriptá na manikúru a nechtový dizajn, ktoré ostávajú vám.

Rekvalifikačné kurzy sú určené pre úplných začiatočníkov, pre širokú verejnosť a aj pre ľudí vyškolených v inom obore, ktorí majú záujem si rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti. Na kurzoch pracujeme so značkovým materiálom, ktorý je možné si aj priamo zakúpiť. Kurzy prebiehajú individuálne pod nepretržitým dohľadom skúsených lektorov. Modelku na modeláciu si musíte zabezpečiť sami.